menu
Telefoon
E-mail

Privacybeleid

De Kling Inkoop en verkoop van kunst en antiek

De Kling, gevestigd aan De Kling 3 6333ER Nuth Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dekling.nl/
De Kling 3 6333ER Nuth Nederland +31 45 2059500

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Kling maakt gebruik van uw persoonsgegevens in de vorm van uw e-mailadres omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij maken dus uitsluitend gebruik van uw e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Kling maakt alleen maar gebruik van uw e-mailadres voor het volgende doel:
Verzenden van onze nieuwsbrief met daarin artikelen over kunst of antiek en informatie over onze collectie.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Kling neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Kling bewaart uw e-mailadres niet langer dan strikt nodig is. Uw e-mailadres wordt bewaard zolang wij de intentie hebben nieuwsbrieven te versturen. Indien gewenst wordt uw e-mailadres natuurlijk ook op uw verzoek uit ons bestand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Kling verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Kling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw e-mailadres te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kling. U kunt een verzoek tot correctie en verwijdering van uw e-mailadres sturen naar info@dekling.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Kling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Kling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekling.nl.